Back

   
         
    Huvudgård: Back    
    Lägenhet    
         
    Det var en lägenhet under Norrbacka och sist skriven var Helge Jan Ove Bergström med familj.    
         
             
      Åter till torp