Karlsro

   
         
    Huvugåed: Back    
    Lägenhet    
         
    Sist skriven var Erik Gustaf Palmqvist. Flyttade 1962-02-02 till Gamleby.    
         
         
    Åter till torp