Banvaktsstugan

   
         
   

Huvudgård: Baggetorp
Banvaktstuga
Riven i Slutet på 1950-talet

Sista kbf. Banvakt Gustaf Nils Edvard Nilsson (f. 1901 05 20) i Hemse Gotland.
Men före Nilsson bodde här Sigfrid Pettersson, (f. 2.8.1884) och (d. 2.2.1973) bodde med sin hustru Emerentia Pettersson f. (18.8.1888) och (d. 28.12.1954).
Pettersson kom till Barnvaktsugan omkring 1912 och flyttade därifrån 1944.
(Uppgifterna lämnade av dottern Margit Svennefalk g.m. Nils Svennefalk 14.1.1976)

   
         
         
             
             
             
             
      Åter till Torp