Nystugan

   
         
   

Huvudgård: Baggetorp
Backstuga

1821-1825 är Sven Andersson med familj skriven här. Dessutom bor Carl Trosell född 30/5 1804 i Ed här.

1837-1845 bor familjen skomakaren Anders Petter Andersson här.
(se Hagalund, Enestorp)

1845 flyttade Carl Gustaf Hagman, född 1797 och hans hustru Maja Stina f. Edmark, född 1800, hit tillsammans med två barn. 1848 flyttade familjen till Lilla Härstad.
Sists skrivna här Abraham Månsson född 1791 och hans hustru Greta Stina Persdotter, född 1798 samt sonen Gustaf Reinhold, född 1837. De flyttar 1860 till Segelrum.

1821 fanns ingen stuga eller torp å Baggetorps mosse.

   
         
         
             
             
      Åter till torp