Björklund

   
         
       
         
   

Huvudgård: Baldersrum
Backstuga

1900 bodde här Anna Kajsa Carlsdotter. 
Tidigare så bodde hon i Dalebo (3) .

Sist skriven var Anders Reinhold Andersson född 10/5 1835
död i Gamleby den 31/12 1904

(Sonen Karl Albert Andersén (f. 1874-05-13) i Gamleby utflyttade 1902-02-12 till Kina, predikant).

   
             
             
      Åter till torp