Dalebo 1

   
         
   

Huvudgård: Baldersrum
Backstuga

Sist skriven 1889 Anders Peter Andersson. Flyttade till Fattighuset 1889.

   
         
         
             
             
      Åter till torp