Dalebo 3

   
         
   

Huvudgård: Baldersrum
Backstuga

Sist skriven 1895 var Anna Kajsa Carlsdotter. Hon flyttade till Backstugan, Björklund.

   
         
         
             
      Åter till torp