Elmkärr

   
         
   

Huvudgård: Baldersrum
Backstuga

1900 bodde här Gustaf Leander Törnberg och hans hustru Matilda Charlotta Karlsdotter.

Sist skriven var Matilda Charlotta Törnberg f. Karlsdotter 1853-01-08. Hon blev änka 1924-04-15 och flyttade 1947-10-31 till Landsberg, Ramstad.

   
         
         
             
      Åter till torp