Fredriksberg

   
         
   

Huvudgård: Baldersrum
Förpantningslägenhet

1900 Bodde här Karl Teodor Nilsson och hans hustru Brita Charlotta f. Nilsdotter samt Gustaf Reinhold Karlsson och hans hustru Emma Vilhelmina.

Nu kbf Karl Johan Algot Karlsson f. 83-06-30 i Blackstad och Algot Hilvar Karlsson f 12-09-27 i Gamleby och hans hustru.

   
         
         
             
      Åter till torp