Hjortstad

   
         
   

Huvudgård: Baldersrum
1/48 Mtl

1900 bodde här ägaren Anders Petter Andersson (änk. 1896)

Sist skriven var Helge Beltzar Karlén (f. 1902-11-22) i Hannäs. Flyttade med familjen till Stenserum, Hallingeberg N, 1951-10-19.

   
         
         
             
      Åter till torp