Mosshult

   
         
   

Båtmanstorp nr 60

Rotegårdar: Baldersrum, Rödja, Synnersta, Sniperum, Rumma

(Back 2)
Manskap: Anställningstid och ålder ej angiven för båtsman Nils Tunberg, som dog den 23 febr. 1739 
1739 Nils Tunberg,22 år. Avsked 1773, 56 år gammal, 34 tjänsteår
1773 Anders Tunberg, 25 år. Avsked den 25 april 1776
1776 Johan Tunberg, 18 år. Borta i finska kriget 1808
1808 Jaen tunberg, 36 år. Vicekorpral. Avsked 1837, 65 år gammal, 29 tjänsteår
1837 Henrik Tunberg, 27 år. Avsked 1855
1855 Carl Tunberg, 21 år. Död den 18 mars 1885
1885 Heribert Tunberg, 19 år. Avsked den 11 maj 1891
Vakant.
1900 Nils Oskar Tunberg och änkan Johanna Sofia Nilsdotter.

Sist skrivna Emma Charlotta Törnbuske född 1872-01-17 i Gamley flyttade 1964-11-12 till Erneborg.

Enligt hembygdsgårdens liggare hette Båtmanstorpet Stenkullen.

1952 skänktes torpet till Gamleby Hembygdsförening av Gamleby Fattigvårdsstyrelse. Flyttades till Mykullen 1953 och invigdes där annan dag pingst 1954.

   
         
   

Helmer Ingbrand: Tjust Båtsmanskompani.

Rote nr 60 Rotegårdar Mantal
Båtsman: Rödja nr 1 1 förd.
Nr 60 Tunberg Synnersta nr 1 1/4
Torp: Mosshult Sniperum 1/4
Reserv Rumma 1 ord.
Lund Baldersrum 1=3 1/2
   
             
      Manskap      
     

Anställningstid och ålder ej angiven för båtsman Nils Tunberg, som dog den 23 februari 1739.

1739 Nils Tunberg, 22 år. Avsked 1773, 56 år gammal. 34 tjänsteår
1773 Anders Tunberg, 25 år. Avsked den 25 april 1776
1776 Johan Tunberg, 18 år. Borta i finska kriget 1808.
1808 Jaen Tunberg, 36 år. Vicekorpral. Avsked 1837. 65 år gammal, 29 tjänsteår.
1837 Henrik Tunberg, 27 år. Avsked 1855.
1885 Heribert Tunberg, 19 år. Avsked den 11 maj 1891.
Vakant.

     
      Åter till torp