Nystugan

   
         
   

Huvudgård: Baldersrum
Backstuga

1900 bodde här Karl Oskar Jakobsson Täckling och hans hustru Matilda Charlotta f. Jonsdotter.

Sist skriven var Reinhold Leander Larsson (f. 1973-02-27) i Gamleby (d. 1957-09-07) och hans hustru Anna Lovisa f. Spåre 1876-06-08 i Blackstad och (d. 1948.05-09)

   
         
         
      Åter till torp