Sandnäs

   
         
       
         
   

Huvudgård: Baldersrum
Torp

1900 Bodde här Ernst Gustaf Berglund och hans hustru Selma Ottilia f. Andersdotter.

Sist skrivna Ernst Robert pettersson (f. 1868 11 03) i Hallingeberg (d. 1945.02.24) och hans hustru Klara Kivusa f. Arvidsson (f. 1867-05-29) i Västrum. Utfl. 46-10-24 till Gladhammar.

   
             
             
      Åter till torp