Sandviken

   
         
   

Huvudgård: Baldersrum
Torp

1900 Bodde här Gustaf Johansson och hans hustru Stina Greta f. Andersdotter.

Sist skrivna Karl Gustaf Johansson (f. 1913-12-28) i Västervik. Flyttade 1971-11-18 in till Gamleby.

   
         
         
      Åter till torp