Stensätter

   
         
   

Huvudgård: Baldersrum
Backstuga
(Back)

Sist skrivna Karolina Andersson f. Johansson (gårdf. handl. änka) f. 1863-09-08 i Malexander. Östg. flyttade 1949-11-10 till Erneborg.

   
         
         
             
             
      Åter till torp