Råberget 2

   
         
   

Huvudgård: Baldersrum
Backstuga

1900 Bodde här Johan Nilsson och hans hustru Johanna Karolina Lersdotter.

Sist skriven Karl Sigurd Svensson (f. 1879-08-11) i Gamleby. Flyttade 60-11-02 till Erneborg.

   
         
         
             
      Åter till torp