Råberget 3

   
         
   

Huvudgård: Baldersrum
Backstuga

Sist skriven 1895 Jonas Edvard Ringdahl och hans hustru Anna Sofia f. Karlsson. Flyttade till Törnsfall 1895.

   
         
         
             
             
      Åter till torp