Lilla Bjerke

   
         
   

Huvudgård: Bjärka (Bjerke)
Förpantningslägenhet

1900 bodde här änkan Karlina Kristina Termenius f. Jonsdotter och Johan Julius Pettersson Gullqvist och hans hustru Gustafa Amanda Termenius.

Sist skriven var Olga Albertina Johansson f. Gullqvist. Flyttade 1965-05-14 till Gamleby.

   
         
         
             
      Åter till torp