Betestorp

   
         
   

Huvudgård: Betestorp
1/8 Mtl

1900 äges av Häckenstad. Här bodde brukaren Johan August Johansson och hans hustru Emma Charlotta f. Blom.

   
         
         
             
      Åter till torp