Kammaren

   
         
   

Huvudgård: Börslekärr
Backstuga

1900 bodde här Jan Adresson (fattighjon) och Alfred Hallgren och hans hustru Hulda Maria f. Wennerberg.

Sist skriven var Jan Andersson 8f. 1818-09-03) i Gamleby och (d. 1904-06.21)

   
         
         
             
      Åter till torp