Kärr

   
         
   

Huvudgård: Börslekärr
Backstuga

1900 bodde här änkan Anna Lovisa Nilsson f. Jansdotter och dottern Anna Charlotta som var blind. Samt änkan Anna Lisa Persson f. Eriksdotter.

Sist skriven var Tegelbruks arbetaren Gustaf Axel Josef Gustafsson. Flyttade med familjen 1941 till Skogshuset i Casimirsborg.

   
         
         
             
      Åter till torp