Djupedal

   
         
   

Huvudgård: Djupedal
1/2 Mtl

1900 Ägare till Öferum. Här bodde arrendatorn Karl Anton Karlsson och hans hustru Emma Krstina f. Andersdotter.

Sist skriven var Arrendatorn Johan Gotthard Johansson med familjen. Överflyttade 1931-01-01 till Överum

   
         
         
             
      Åter till torp