Flinkebo

   
         
   

Huvudgård: Djupedal
Torp

1900 bodde här Karl Antonius Jonsson och hans hustru Matilda Charlotta f. Svensdotter.

Sist skriven var arrendatorn John Gustaf Erik Karlsson. Flyttade till Överum 1931-01-01.

   
         
         
             
      Åter till torp