Rinnarbo

   
         
   

Huvudgård: Djupedal
Torp (Lägenhet)

1900 bodde här Elin Charlotta Adresdotter och hennes två söner Axel Arvid Gunnar och Gustaf Ivar Charles. Utflyttade 1900.

Sist skriven var Lars Petter Jansson (d. 1915-08-16) och hans hustru Anna Lisa f. Ström (f. 1843-12-25). De flyttade 1917 till Erneborg.

   
         
         
             
      Åter till torp