Frisktorpet

   
         
   

Huvudgård: Dvärgstad
Båtsmanstorpet nr 45

1900 bodde här Karl Edvard Karlsson Frisk och hans hustru Karolina Bengtsdotter.

Tjust Båtsmanskompani.

Båtsman:

Rotegårdar

Mantal

Nr 45 Frisk Brånestad nr 1 1/2 förd
Brånestad nr 2 1/2
Reserv: Tjust (?) 1/2
Djerv Dvärgstad nr 1 1 ord
Dvärgstad nr 2 1
   
   

Manskap:

1716 Lars Frisk, 28 år. Avsked 1740 för ålder och gammal köld i fötterna.
1740 Samuel Frisk, 35 år. Borta i ryska kriget 1742.
1742 Mårten Frisk. Avsked 1754
1754 Anders Frisk. Död i feber i Göteborg den 9 september 1756
1756 Anders Frisk. Borta i pommerska kriget 1758.
1758 Måns Frisk, 28 år.
1777 Anders Frisk, 18 år. Borta i ryska kriget 1790. Roten vakant i 18 år.
1809 Lars Frisk, 23 år. Avsked 1837.
1838 Per Frisk, 27 år. Avsked 1857.
1857 Anders Frisk, 19 år. artillerist. Avsked 1867. Uppfört sig troget och väl.
1867 Karl Edv. Frisk, 27 år. Kock. Avsked den 28 mars 1900, 60 år. 33 tjänsteår.

   
         
             
      Åter till torp