Jansborg

   
         
   

Huvudgård: Dvärgstad
Backstuga

1900 bodde här Gustaf August Pettersson och hans hustru Stina Lotta Andersdotter.

Sist skriven var Gustaf August Pettersson (f. 1835-06-23) i Horn, Östergötland. Flyttade 1920 till Erneborg.

   
         
         
             
      Åter till torp