Ek

   
         
   

Huvudgård: Eke
Åby utjord

Sist kbf . Jonas Persson f. 1822 död 1901 och h.h. Stina Sofia f. Fröding född 1826 död 1919. FB 1916-1926 pag. 561 Norrbacka.

   
         
         
             
      Åter till torp