Smedjan

   
         
   

Huvudgård: Eldslösa

1899 bodde här smeden Johan Erik Persson och hans hustru Selma Augusta Adelaide f. Tunström.

Sist kbf. Frans Gustaf Johansson (f. 1861-06-05) och Anders Vilhelm Johansson. Flyttade 1935 till Ålderdomshemmet.

Enligt ant. i Församlingsboken revs stugan.

   
         
         
      Åter till torp