Strängnäs

   
         
   

Huvudgård: Eldslösa

1900 bodde här Karl Magnus Leonard Blom och hans hustru Karolina Vilhelmina Magnidotter.

   
         
         
             
      Åter till torp