Enestorps gata

   
         
       
         
   

Huvudgård: Enestorp
Backstuga

Sist kbf. Pigan Carolina Persdotter och hennes syster Clara Helena, flyttade 1862 till Baggetorp.

   
             
             
      Åter till torp