Hagalund

   
         
   

Huvudgård: Enestorp
Lägenhet

Byggt 1845 då skomakaren Anders Petter Andersson bygger och flyttar hit från Nystugan & Baggetorp ( fam. kom från Ullevi till Nystugan 1837 ) De var farföräldrar till Ossian Andersson, som 1977 fortfarande bor här.

Lägenheten revs när den nya vägen byggdes. Nytt hus uppfördes sv om det gamla.

   
         
         
             
      Åter till torp