Perstorp

   
         
       
         
   

Huvudgård: Enestorp
Torp

Byggt 1845 då skomakaren Anders Petter Andersson bygger och flyttar hit från Nystugan & Baggetorp ( fam. kom från Ullevi till Nystugan 1837 ) De var farföräldrar till Ossian Andersson, som 1977 fortfarande bor här.

Lägenheten revs när den nya vägen byggdes. Nytt hus uppfördes sv om det gamla.

Omnämnes fösta gången 1847, då Petter Jaensson, född i Ukna 1792 och hans hustru Stina Lisa, född i Hycklinge 1796 flyttade hit. De hade tre barn.

Den älsta dottern Stina Catarina (Cajsa) hade en oäkta son, Karl Johan född 1851. Vid hans dop var Carl Gustaf Andersson antacknad som fadder bl.andra. När Petter Jaensson dör 1853 (modern är död 1852) gifter Carl Gustaf Andersson och Stina Cajsa sig. Man kan anta att han är Karl Johans far. Carl Gustaf är antacknad som skomakare, den 12 mars 1855 dör Carl Gustaf han är då 28 år. Dödsorsaken var Intermittent feber. Det är många gånger detta år som denna dödsorsak är antecknad i dödboken. Stina Cajsa är också 28 år och en månad senare efter dödsfallet föds sonen Gustaf Vilhelm.

De bor kvar i Perstorp till 1862 då de flyttade till Köping (Gamley) nr 29.

Sist skriven här var änkan Clara Larsdotter Roloff, född 1818 i Ukna och änka efter Johannes Roloff. Hon flyttade 1863-10-8 till Ullevi nr 1.

   
             
             
      Åter till torp