Nya Sandbrinken

   
         
   

Huvudgård: Enestorp
Backstuga

Sist kbf. Karl Johan Källsten och hans hustru Maria Sofia f. Volt samt två barn, flyttade 1897 till Augustenborg Ullevi.

Resterna av stugan ligger nära riksvägen. Frörst skrivna här var torparen Magnus Nilsson med familj. De kom från Enestorp 1830 och flyttade till Lofta 1836. Samma år flyttade Adolf Danielsson in i stugan med hustru anna Kajsa. Han dog 1851 och hustrun flyttade till Hammar. Sonen Carl Johan flyttade 1849 till Hyttekärr. Sonen Patrik kom till Törsfall och den tredje brodern till Börslekärr.

   
         
         
             
      Åter till torp