Granebo

   
         
   

Huvudgård: Granebo
1/8 Mtl

Sist kbf. Kjell Georg Wessman död 1967 och h.h. Stina Wessman hon flyttar till Gamleby.

   
         
         
             
             
             
      Åter till torp