Jansberg 2

   
         
   

Huvudgård: Gunnerstad
Backstuga

Sist kbf. Karl Helge Valfrid Karlsson med familj. Flyttade 1957 26/11 till Rumma 1:7.

   
         
         
             
             
      Åter till torp