Fridhem

   
         
   

Huvudgård: Hagen (Valstad)

Insp. boställe till Nygård. Se Kallåker.

   
         
         
             
             
      Åter till torp