Björklund

   
         
   

Huvudgård: Heda
Backstuga

Sist kbf. Karl Johan August Teckling och hans hustru. Flyttade 1957 22/11 till Gamleby.

Torpet Björklund lär enligt uppgifter av Karl Erik Valdemar Teckling, vilken ägde stället fram till 1971, vara byggt år 1801.

Enligt gamla lagfartshandlingar samt kontroll av gamla kyrkoböcker lär Björklund sålts på auktion 1885 för 335 riksdaler. Ytterligare ett papper finns från den30/11 1892 där Anna Greta Nilsson född Teckling och hennes man Jan Petter Nilsson från Råberget under Baldersrum jämte deras barnbarn säljer 2/3 delar jämte 1/5 del av Björklunds. Vem de säljer till har ej gått att utläsa, möjligen kan det ha varit Skomakare Johan August Johansson "Teckling" Fader till Johan August var troligen Johan Samuel Täckling som tidigare lär ha bott i Brotorpet under Häckenstad. Johan Samuel finns omnämnd som Båtsman nr 59 från Vanadis världsomsegling åren 1883-1885. Besättningen på Vanadis bestod av 100 Båtsmän, och där nr. 100 var Båtsman Humbla från Lofta, vilken också har gjort dagboksanteckningar om seglatsen.

Enligt kyrkböcker var skomakare Johan August Johansson "Teckling" född den 31/11 1839 och dog den 12/10 1911. Hans hustru hette Karolina Nilsdotter och var född 24/5 1846. Karolina Tackling flyttade från Björklund 1917. De hade en son nämligen Karl Johan August Täckling f 13/3 1885, denne flyttade från Björklund den 6/10 1905, men återkom år 1911. Hans hustru hette August Matilda född Davidsson den 17/12 1886, de gifte sig antagligen den 9/12 år 1913 då Augusta Matilda flyttade till Björklunds. Karl Johan August Teckling var under en tid anställd vid järnvägen och skötte bl.a. fruktträden vid banvaktstugorna utmed linjen Västervik-Linköping. Även i övrigt var han mycket anlitad i trädgårdarna i Gamleby där han utförde besprutning och trädbeskärning.

De fick två söner, Karl Erik Valdemar Teckling f. 20/1 1915 samt Karl Hugo Verner, vilken dock dog efter drygt tre månader. Karl Erik Valdemar flyttade den 17/8 1948 till Strandberg i Haga varifrån han senare flyttade till ett hus vid Åsgatan 12.

Efter det att Karl Eriks föräldrar så småningom flyttade till en lägenhet i Gamleby har Björklunds stått obebott till Karl Erik Teckling sålde fastigheten till Stig Kåremyr och hans maka Anne Marie år 1971. Dessa använder torpet som fritidsbostad och har lagt ner ett omfattande arbete, inte bara på själva fastigheten och de omkringliggande uthusen, utan även på den mycket välskötta trädgården.

   
    Åter till torp