Ekeberg

   
         
   

Huvudgård: Heda
Backstuga

Karl Gotthard Herman Karlsson f. 1893 3/1 och d. 1940 20/7

   
         
         
             
      Åter till torp