Fridhem

   
         
   

Huvudgård: Heda
Backstuga

Sist skriven var Oskar Edvin Andersson och hans hustru. Flyttade till Rumma 1:7 Andersborg 1957 25/10.

   
         
         
             
      Åter till torp