Granhult

   
         
   

Huvudgård: Heda
Backstuga

Sist skriven var änkan Kristina Sofia Jansson (f. 1832 5/11 d. 1914 5/6) och hennes son Gustaf Viktor Jansson (f. 1857 31/3 d. 1916 11/4)

Enligt anteckningar i Församlingsbok ska huset vara nedrivet.

   
         
         
             
      Åter till torp