Grindebo

   
         
   

Huvudgård: Heda
1/32 Mtl

Sist skriven var Johan Alfred Jansson (f 1841 7/1) Flyttade 1899 15/11 till Göltorp. Hans dotter Emma Matilda (sömm) (f. 1878 4/4) flyttade 1898 26/10 till Borås.

   
         
         
             
      Åter till torp