Grönhult

   
         
   

Huvudgård: Heda
1/24 Mtl

Sist skriven var Anders Rikard Valdemar Strömsten och hans hustru. Flyttade 1968 6/5 till Odensvi.

   
         
         
             
      Åter till torp