Hillersborg

   
         
   

Huvudgård: Heda
Torp

Sist skriven var Johan Edvard Andersson (d. 61-02-28) och hans hustru Ada Maria f. Nilsson (d. 65-05-25)

   
         
         
             
      Åter till torp