Klortorpet

   
         
   

Huvudgård: Heda
Torp

Sist skrivna på torpet var Josef Axel Andeas Karlsson och hans hustru Anna Maria f. Johansson. De flyttade till Stenserum, Heda 1935.

   
         
         
             
             
      Åter till torp