Kulltorp2

   
         
   

Huvudgård: Heda
Backstuga

Sist skrivna var Carl Erik Månsson och hans hustru Christina Gustuafa f. Hultgren. De flyttade till Torp 1865.

   
         
         
             
      Åter till torp