Källarhult

   
         
   

Huvudgård: Heda
Torp

Sist skriven var Karl Viktor Johansson (d. 1962 24/6) och hans hustru. De flyttade till Ålderdomshemmet 1962 32/10.

   
         
         
             
      Åter till torp