Lindhult 2

   
         
   

Huvudgård: Heda
Backstuga

Sist skriven var Karl Johan Albert Hagman och hans hustru Karin Maria f. Larsson.

1896-1926
Bodde här Karl Gustaf Edström (f. 1852-05-18) och hans hustru Karolina Charlotta Karlsdotter (f. 1857-05-14) Utf. 26/595. Karl Gustaf dog 1926-07-17.

De hade 7 barns som var: Sonen Karl Edvard (f. 1880-12-22) Utf. 040521/460, sonen Johan Erik (f. 1886-03-13) Utf. 1909-10-14, sonen Amandus Fabian (f. 1888-09-11) Utf. 05-11-10, dottern Maria Ingeborg (f. 1891-02-27) Död vid 8 år. Dottern Hanna Ottilia (f. 1878-12-10) Utf. 1902-10-31, sonen Bror Gustaf Folke (f. 1900-11-12) Utf. 1919-12-31 och fosterdottern Barnhusbarnet Nr 10511 Stockholm Karin Maria Karlsson (f. 1895-09-22) Utf. 1913-11-21

1896
Bodde här Otto Fredrik Jansson (f. 1853-06-18) och hans hustru Ida Samuelsdotter (f. 1851-07-20) Utflyttade 96-11-18.

1897-1898
Bodde här Karl Oskar Andersson (f. 1870-04-16) och hans hustru Anna Matilda Johansdotter (f. 1868-11-09) De var inflyttade den 15/11 1897 och flyttade 1898-10-20. Här bodde även deras son Karl Gunnar (f. 1898-05-10)

1898-1900
Bodde här Adolf Leonard Svensson (f. 1872-05-12) och hans hustru Maria Teresia Danielsson (f. 1876-09-07) De flyttade hit 1898-11-08 och flyttade den 1900-06-30. De hade en dotter som hette Syster Edit Ingeborg (f. 1899-12-31)

1900-1902
Bodde här Axel Herman Pettersson (f. 1874-07-12) och hans hustru Gerda Sofia Danielsson (f. 1879.03.19) De flyttade hit 1900 och flyttade från huset 1902-11-18. De hade två söner som hette Axel Rudolf (f. 1898-04-23) och Torsten Elon (f. 1902-07-11)

1926-1941
Bodde här lägenhetsägaren Johan Ferdinand Karlsson (f. 60-01-09) och hustrun Sofia Andersson (f. 1862-01-06). De flyttade hit 26-11-10 och utf. 41/108. Sofia dog 1941-03-01. Deras dotter Elin Elisabet (f. 1901-10-19) var sömmerska. Utf. 1941/108 och bosatte sig i Missionskyrkan vid Bergsgatan i Gamleby.

1941-1949
Bodde här Tegelarbetaren Karl Albert Jansson (f. 1880-09-05) och hans hustru Hildur Annie Viktoria Pettersson (f. 1885-10-31) Inf. 41/190. De bodde här med sina 3 barn, sonen Karl Gunnar (f. 1924-11-29) som flyttade 1942-11/12 och dottern Siri Ingeborg (f. 1926-09-24) som flyttade 1944-07-12 och deras andra dotter Inga Maria (f. 1922-12-04) Inf. 1943/791. I Huset bodde även dottersonen Bengt Olof (f. 1937-10-05) och som flyttade 1945-10-17.

Sist boende i Stora Lindhult var makarna Karl och Karin Hagman vilka köpte fastigheten av Karl Jansson när han flyttade in till Gamleby. Karl Johan Albert Hagman (f. 23/2 1907) dog den 20/3 1990. Hustrun Karin Hagman bor numera i Gamleby. Makarna Hagman kom från Stockholmstrakten hit till Gamley 1953 och Karin Hagman flyttade år 1991.

   
         
    Åter till torp