Mellby

   
         
   

Huvudgård: Heda
Lifgren. Torp nr 123

Sist skriven på torpet var Gustaf Arvid Nilsson och hans hustru Elin Maria f. Andersson och fd. Lisa Maria Gustafsson. De flyttade 1928 till Lorentegården i Ullevi.

Melby blev nedbrunnet enligt anteckningar i församlingsboken 1926-1932.

   
         
         
             
      Åter till torp