Peterslund

   
         
   

Huvudgård: Heda
Backstuga

Sist skrivna var Hjalmar Valfrid Karlsson och hans hustru. De flyttade 1966 9/12 till Härstad 1:14, Back.

Åren 1896-1906 bodde här skräddaren Otto Melker Nilsson tillsammans med hustrun Hanna Josefina född Wrångberg och deras fyra barn.

Otto Melker var född 30/4 1872, Hanna Josefina var född 11/7 1875, sonen Karl Melker Uno föddes 6/7 1895, Gustaf Helge föddes den 24/12 1896, Klara Ingrid Adéle föddes 11/5 1900, och Nils Yngve Fritiof föddes den 4/1 1903. Familjen flyttade alltså 1906 till Melby, ett livgrenadjärstorp under Heda.

1906 flyttade änkan Maria Sofia Karlsson född Eriksdotter in i Peterslund tillsammans med sina sex barn. Sofia Karlsson var gift med viktor Karlsson och de brukade tillsammans Emil Anderssons gård i Heda, men efter makens död flyttade tant Sofie som hon kallades till Peterslund. Barnen var Hildur Marta Maria (f. 26/7 1887) som flyttade även ut 1906, Anna Sofie (f. 3/6 1890), även hon flyttade ut 1906, Emma Viktoria (f. 15/4 1893), flyttade ut 1907, Karl Ivar (f. 23/2 1896), flyttade ut 1912, Eva Charlotta (f. 25/6 1898, flyttade ut 1911, Gustav Viktor (f. 23/12 1882), flyttade ut 1911. Sonen Gustav Viktor Karlsson är för äldre Gamlebybor mer känd under namnet "Vicke Bonne" och bodde under många år i fastigheten Gärdevi utmed Fästadvägen.

Karl Nordström minns Tant Sofie som en rar och hjärtevarm gammal gumma, som ett par kvällar i veckan kom ned till deras gård i Heda och köpte mjölk. Hon stannade i regel kvar på en kopp kaffe, och gick sedan hem i mörkret i skenet av en gammal lyckta med ett ljus i. Den gamla lyktan kallade hon i regel för "Blundfia". Hon tyckte också mycket om fåglar som hon gick omkring och pratade med, och hon lär också ha hållit sig väl med alla ormar. Tant Sofie dog 21/7 år 1932.

1931 köper Hjalmar Valfrid Karlsson Peterslund och flyttar dit tillsammans med sin familj som bestod av hustrun Margit Karlsson född Andersson och deras två barn. Hjalmar Karlsson var byggnadsarbetare och föddes den 17/11 1895, hustrun Margit Karlsson föddes 9/11 1904. Sonen Sven Elis Hjalmar föddes 27/8 1922 och dottern Svea Lissy föddes 31/7 1926. Barnen flyttade ut från Peterslund i början av 1940-talet, medan makarna Hjalmar och Margit flyttade till ett hus i Backi mitten av 1960-talet, då fastigheten blir mer eller mindre obeboelig på grund av Skåningarnas bergkrossverksamhet. Gamleby brandkår lär ha haft brandövning på huset någon gång på 1970-talet. Som barn minns jag att man beundrade "Hjalle i Peterslund" för hans stora finna och snabbgående motorcyklar. Han var även en hängiven jägare och som sådan en mycket duktig skytt, även långt upp i åldern.

   
         
         
      Åter till torp