Sandhem

   
         
   

Huvudgård: Heda
Backstuga

Sist skrivna var Helge Gottfrid Emrik Jansson. Han dog 60 10/4.

Enligt antackningar i församlingsboken är torpet nedrivet.

   
         
         
             
      Åter till torp